Privacy statement HR2Grow

Inleiding

HR2Grow neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met welk doel we dat doen.

Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@HR2Grow.nl.

HR2Grow, kantoorhoudende te (2023 BH) Haarlem aan Verspronckweg 239, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK nummer 74253735. HR2Grow is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door HR2Grow de verwerker.

Hoe gebruikt HR2Grow jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor HR2Grow persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens HR2Grow voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door HR2Grow worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en administratie

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Het geven  van HR advies, het voeren van een personeels- en salarisadministratie, afhandelen van (salaris)betalingen, wettelijke verplichting ivm belastingaangifte, bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Bijzondere gegevens:
Burgerservicenummer (BSN), gezondheid

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM

Gegevens:
Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Telefoonnummer, Profielfoto

Grondslag:
Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Sollicitatie
Gegevens:
NAW-gegevens, Telefoonnummer, CV, E-mailadres, Profielfoto

Grondslag:
Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Behavioural targeting

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID / Gebruikersnaam

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics

Gegevens:
Surfgedrag, Locatie

Grondslag:
Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:
Commercieel belang

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews

Gegevens:
NAW-gegevens, E-mailadres, Gebruikersnaam, Wachtwoord, User ID, Inhoud van het bericht

Grondslag:
Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging of fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie

Gegevens:
Afbeeldingen, Telefoonnummer, Financiële middelen, Beroepsactiviteiten, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:
Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:
Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Cookies of vergelijkbare technieken die HR2Grow gebruikt

HR2Grow gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. HR2Grow gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we onze  marketing, diensten en advertenties beter aanpassen aan jouw interesses.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

HR2Grow maakt tevens gebruik van Google Analytics om te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

HR2Grow heeft gegevens over jou in bezit omdat je gegevens aan ons verstrekt hebt en omdat HR2Grow gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: een werkgever omtrent het geven van HR advies en/of het uitvoeren en verwerken van HR- & Salarisadministratie.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij HR2Grow over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kun je een verzoek hiertoe doen bij HR2Grow. Je kunt verzoeken dat HR2Grow je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om HR2Grow te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van HR2Grow of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van HR2Grow te verkrijgen. HR2Grow zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat HR2Grow je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door HR2Grow
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@HR2Grow.nl. HR2Grow zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat HR2Grow een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien HR2Grow je verzoek afwijst, zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en HR2Grow
  • Externe adviseurs. Het kan zijn dat HR2Grow verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

HR2Grow behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop HR2Grow je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@HR2Grow.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop HR2Grow jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@HR2Grow.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

November 2019